BADMINTON
Lag
Klasse:
Mix +/- 40 år

BASKETBALL
Lag
Klasse:
menn, damer
+/- 40 år

BORDTENNIS
Lag
Klasse: menn, damer, mix
+/- 40 years

 

 

BOWLING
Lag
Klasse: ingen

BOWLING 9-PIN
Dobbel
Klasse: menn, damer, mix

 

 

BRIDGE
Parturnering

DARTS
Indviduell og lag
Klasse: menn, damer

FOTBALL 7èr
Lag
Klasse: menn +/- 40 og  +50 år, dame

FOTBALL 11èr
Lag
11 spillere
Klasse: menn

FOTBALLGOLF
Individuell og lag
Klasse:
menn, damer

FRIIDRETT BANE
Indviduell og lag
Klasse: menn, damer

GOLF
Individuell og lag
Klasse: menn, damer

HÅNDBALL
Lag
Klasse: menn, damer +/- 40 år

MINIGOLF
Individuell og lag
Klasse: menn, damer

ORIENTERING
Indivduell og lag
Klasse: menn, damer

PÉTANQUE
Lag
Klasse: dobbel og trippel

 

 

SANDVOLLEYBALL
Lag
Klasse: menn, dame, mix +/- 40 år

SJAKK
Indivduell
Klasse: 2 divisjoner

SKYTING
Luftrifle og luftpistol. Individuell og lag
Klasse: menn, damer

SVØMMING
Indivduell
Klasse: menn, damer

SQUASH
Lag
Klasse: menn, damer, mix
+/- 40 år

TENNIS
Lag
Klasse: menn, damer, mix
+/- 40 years

VOLLEYBALL
Lag
Klasse:
 menn, damer, mix
+/- 40 years

PARALYMPISK

Det vil være ulike grener for funksjonshemmede