Om Eurofestivalen

Hva er Eurofestivalen. Eurofestivalen er en stor happening, som arrangeres hvert annet år av ulike nasjoner i Europa, for og av Bedriftsidretten. Det finnes to festivaler, en på vinterhalvåret og en på sommerhalvåret – sommerutgaven har tradisjonelt vært størst, med nærmere 8000 deltagere. Eurofestivalen eies av bedriftsidrettens internasjonale forbund, EFCS, som etter søknad tildeler arrangementet til ulike nasjonale forbund. På mange måter kan dette ansees som Bedriftsidrettens Europamesterskap.

Hvorfor delta. Eurofestivalen er et stort og veldrevet arrangement som inneholder de viktigste elementer for hva bedriftsidrett er. Som deltager i Eurofestivalen kan du delta i en rekke ulike sportsgrener samtidig som trivsel, glede og det sosiale er høyt vektlagt. Arrangementet gir en ypperlig mulighet til å kombinere fysisk aktivitet og sosialt samvær i litt andre rammer enn hva man er vant til. På grunn av sitt innholdsrike aktivitetsprogram, er det enkelt å finne en aktivitet som passer for deg. Det er kjekt å være med som deltager på et så stort arrangement og dette vil garantert gi motivasjon til treningen fram mot arrangementet. Med så mange bedrifter representert på et og samme sted – vil dette også være en unik mulighet å vise fram deres bedrift sine holdninger til fysisk aktivitet, og samtidig utvide nettverket.

Mange bedrifter og bedriftsidrettslag ser på dette som en investering og velger å bruke Eurofestivalen som et ledd i å styrke samhold mellom ansatte i sin bedrift og øke attraktiviteten.